CSORDÁS IZABELLA PCC, coach, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember (SOTE, CoachAkadémia), közgazdász (Corvinus), kontakttánc-tanár (Kontakt Budapest)

ERŐSSÉGEIM

figyelem, jelenlét, empátia

stratégiai látásmód, rendszerszemlélet, gyakorlatiasság

verbális, kreatív és fizikai módszerek ismerete és integrált alkalmazása


SZAKMAI ÉLETÚT

A szervezetek alakításával, a munkatársak és a kliensek számára komfortos rendszerek és struktúrák kiépítésével (stratégiai tervezés, közönségszolgálat, önkéntes program, támogatói program), kiválasztással, belső képzéssel, tanácsadással foglalkoztam több mint tíz évig alkalmazottként és vezetőként elsősorban a Szépművészeti Múzeumban és projektjelleggel más közintézményeknél és non-profit szervezeteknél. 2016-ban úgy döntöttem, hogy szabadúszóként folytatom tovább.

Több évbe tellett, amíg rátaláltam a saját hangomra, és ezzel együtt a segítő szakmára. Ma azért dolgozom, hogy az egyének és a szervezetek harmóniában élhessenek. Megtapasztaltam, hogy ez sok idő- és energiabefektetés árán akkor is lehetséges, ha különösen nehéz helyzetből indulok.


ÖNISMERET

Húsz éve foglalkozom önismerettel. Számos módszer, köztük fizikai (weight flow contact, kontakt tánc, Body Art) és verbális módszerek (családállítás, EMK, pszichodráma, Rogers-i segítő beszélgetés), az utazás (hátizsákos turistaként, illetve önmagamban: csend táborban, buddhista watban elvonulás), valamint egy-egy témát, vagy időszakot körüljáró mindennapos naplóírás segítettek abban, hogy egyre tudatosabb legyek cselekedeteimben, egyre nyitottabb a körülvevő világ változásaira, és lássam, hogy én is egy változó lény vagyok. A házasságot és az anyaságot kihívást jelentő mindennapi gyakorló terepként és örömforrásként élem meg.


UTAZÁS

Az utazás szeretetét a szülői házból hozom. Később az egyedül megtett hosszú utaim során értékké vált az egy helyen töltött idő, a lassúság. Hagytam, hogy jelen legyek, hogy a helyiekkel legyek. Ezek az útjaim adták a legmaradandóbb élményeket a Közel-Keleten, Közép- vagy Dél-Amerikában. Programösszeállítási, szervezési és csoportkísérési tapasztalatot több száz program és több mint ötven kulturális utazás megvalósítása során szereztem a Szépművészeti Múzeum Baráti Körének vezetőjeként.


BELSŐ HAJTÓERŐK

Elhivatottságomat, hogy a segítői szerepet hivatásszerűen is megéljem, munkatársaim és ismerőseim visszajelzései erősítették meg. Így szeretnék aktív szereplője lenni a társadalomnak: azáltal, hogy hozzájárulok mások életének teljesebbé válásához, gazdagításához, a működésük és kapcsolódásaik harmónikusabbá tételéhez.

Coaching: szívesen nyújtok támaszt az egyéni útkeresésében, elakadások feloldásához, krízisen való átjutáshoz. Azokat támogatom szívesen, akik hajlandóak őszintén ránézni helyzetükre, és készek szembenézni önmagukkal. Személyesen vagy online (pl. Skype) lehet velem találkozni.

Csoportos foglalkozások, tréningek során a csoport megtartó erejét, a résztvevők egyéni és közös tapasztalatainak gazdagító erejét támogatom, s kísérem nyitottsággal a közös ügy alakulását.

Szervezeti tanácsadás esetén legszívesebben a szervezeti működés hatékonyságának és a munkatársak elégedettségének növelését támogatom. Olyan projektekben dolgozom szívesen, ahol valós igény van a fejlődésre. Az ezzel kapcsolatos tevékenységemről a MúzeumOD oldalon olvashatsz, amely elsősorban a kulturális szervezetek lehetőségeinek kibontakoztatásához kínált szolgáltatásokat fog össze.

Miért BELSŐ HAJTÓERŐK?

Mert hiszek a bennünk rejlő, fejlődést hívó belső erőkben, amelyek önmaguktól vagy egy kis segítséggel utat találnak maguknak. Ehhez kívánok támaszt adni.

"A belső hajtóerőnk azt jelenti, hogy mennyire hiszünk magunkban és a képességeinkben a céljainkkal kapcsolatosan. Az önértékelés és a magabiztosság egybegyúrva: mennyire hiszünk abban, akik vagyunk, és amit teszünk." S. Neale et al: Érzelmi Intelligencia Coaching, 2015