COACHING

KÜLDETÉS:

 • Biztosítom azt a teret, ahol megértő, elfogadó minőségben találkozhatsz az érzéseiddel és a kérdéseiddel.

 • Egyenrangú partneri viszonyban támogatlak a harmonikus működés kialakításában.

 • Elkísérlek oda, ahol a saját megoldásaid vannak.

JÖVŐKÉP:

 • A megelégedett és boldog ember belül és kívül békében él.

A coaching nem tanítás, hanem a tanuláshoz való hozzásegítés - mondja Whitemore. Annyit tennék hozzá, hogy nem is tanácsadás, hiszen én nem tudom az ügyfeleim helyzetét náluk jobban megítélni, támogatni tudom viszont őket abban, hogy a helyzetet újabb nézőpontokból megvizsgálják, majd életük leghitelesebb szakértőjeként cselekedjenek és hozzanak döntést.

Mi a coaching a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) szerint, amelynek tagja vagyok?

"A coaching az ügyféllel való partneri együttműködés egy olyan gondolat-ébresztő, provokáló és kreatív folyamatban, amely arra inspirálja az ügyfelet, hogy szakmai és személyes szempontok alapján a legtöbbet hozza ki önmagából."

KETTEN EGYÜTT NÉZÜNK TÉGED

Mi a coaching szerintem?

A coaching egy olyan segítő kapcsolat, ahol professzionális beszélgetést folytatok veled rólad. Ami fontos, hogy egyenrangú félként kezellek, ezzel tudatosan támogatom azt is, hogy egyre többször feltegyél majd a folyamatunk lezárulta után magadnak kérdéseket és meghallgasd a saját válaszaidat. Az első alkalom a célkijelölésről szól, ez munkás alkalom, körüljárjuk, hogy hova szeretnél eljutni. A köztes alkalmak témája, mélysége, fókusza a te választásod szerint alakul - ha ezzel módosul a kezdetben kijelölt cél, a változást tudatos szintre emelk. Az utolsó alkalom nagyobb része egy zárás, amolyan aratás - a tapasztalatok, a tanulságok összegzése azért, hogy a lendület megmaradjon és tudd továbbvinni.

Mi történik?

 1. Kérj időpontot!

 2. Ha megvan az időpontunk, kapsz tőlem egy kérdéssort az első ülés előtt, és egy szerződéstervezetet, mert fontos számomra, hogy tiszta helyzetet teremtsek. Ezzel is tartom a kereteket.

 3. Elkezdjük! Az első személyes találkozás alkalmával megállapodunk a folyamat hosszában, az időpontokban, azok gyakoriságában (javasoltan 10-14 nap eltelik két ülés között).

 4. Az utolsó alkalmat a zárásnak szenteljük.

Van lehetőség egyszeri ülésre, de tapasztalatom szerint a találkozások rendszeressége jobban támogatja a reflektálást és a vágyott változás beépülését az ügyfél mindennapjaiba. Ezért szívesen ajánlok 6-10 alkalmas folyamatokat, amelyek igény szerint meghosszabbíthatóak.

"Légy a változás, amit a világban látni szeretnél."

Mahatma Gandhi

Miért válassz engem?

Holisztikus szemléletben dolgozom. Közös munkánk hatékonyságát a következőkkel támogatom:

 • tapasztalat tekintetében: mentálhigiénés ismeretek (pl. fejlődéslélektan, krízisek ismerete), intézményi, non-profit és for-profit közegben szerzett szervezetfejlesztési tapasztalatok, tízéves vezetői tapasztalat, anya és feleség szerepekben szerzett élmények, 20 éve tartó önismereti munka,

 • készségszinten: figyelem, elfogadás, jelenlét, intuíció, rendszerszemlélet, keretek tartása,

 • módszerek tekintetében: verbális, kreatív és fizikai módszerek igény szerinti alkalmazása, EMK, EQ fejlesztés, tranzakcióanalízis.

Fontos számomra, hogy ha tudod magadról, hogy hogyan tanulsz a legkönnyebben, akkor azáltal, hogy ezzel kapcsolatos kérésedet számomra kifejezed, elköteleződsz aziránt, hogy az időt a számodra leghatékonyabban használjuk ki.

Coaching típusok és díjak magánszemélyeknek 2022. január 1-től:

Az alábbi szolgáltatásokat és díjakat aszerint határoztam meg, hogy mi működött az eddigi gyakorlatomban a legjobban, mi az, amit az ügyfelek igényeltek és kedveltek, illetve hogy a fentebbi tapasztalat-készség-módszer csomagot, ami én vagyok, hogyan tudom elérhető módon odakínálni számodra. Ezért nem kívánok éles különbséget tenni mentálhigiénés segítő és coach szerepem között. Mindkét tudáscsomagot hordozom. Ugyanakkor a díjak meghatározásakor azt is tudatosítom magamban és az ügyfeleimben, hogy elkötelezett vagyok a folyamatos tanulás iránt. Ez abban nyilvánul meg az életemben, hogy a számomra legfőbb tanulással kecsegtető helyzeteket igyekszem megragadni, beiratkozom egy kurzusra, rászánom az időt a készülésre, és szakirodalmat olvasok, és megfizetem ennek az árát.

 • Business coaching, személyesen vagy online (videó)hívás keretében - 20.000 Ft/alkalom (60 perc), 25.000 Ft/alkalom (90 perc)

 • Life coaching, személyesen vagy online (videó)hívás keretében - 15.000 Ft/alkalom (60 perc), 18.000 Ft/alkalom (90 perc)

Ebben az esetben verbálisan, elsősorban szavak által dolgozunk a témán - azon, amiben előrelépést, vagy változást szeretnél: munkahelyi, üzleti témádon, vagy a vágyott magánéleti változásért. Ezt akkor ajánlom, ha könnyedén, vagy bizalomteli légkörben némi bátorítással képes vagy szavakba önteni a megéléseidet, tapasztalataidat. Tesztek kitöltésére és értékelésére, kreatív technikák, eszközök használatára, sétára vagy akár múzeumlátogatásra (mint reflexiós térbe kerülésre) is lehetőség van.

 • Fizikai coaching személyesen - 20.000 Ft/alkalom, 90-120 perc + terembérlet (ha szükséges, kb. 3-4.000 Ft/óra)

Ha a szavakban való megnyilatkozás félelmetes és blokkoló, esetleg bizalmatlanságot kelt benned, hagyatkozhatunk az érzékelésre. A kontakt improvizáció lehetőségeivel támogatom a témád feldolgozását. Ez a módszer teret ad az önmagaddal való kapcsolódás és a másikhoz való kapcsolat megvizsgálására, a működésed sajátosságainak felfedezésére, az elakadások azonosítására. Az érintést, ha szükséges, funkcionálisan használjuk. A coaching a szabadban, vagy zárt térben kényelmes ruhában történik. Ebben az esetben a beszélgetésen túl konkrét fizikai mozdulatokra, mozgásra teszek ajánlatot instrukciókkal és néha kérdezlek, a válaszkeresésben verbális és fizikai megoldásokat használunk, igény szerinti arányban.

AAM (ÁFA-mentes) számlát állítok ki.

Munkámat az ICF etikai kódexe szerint végzem.

Milyen esetekben tudtam jól segíteni?

 • önbizalom növelése,

 • sorskönyv, belső program átírása,

 • munkahelyi trauma feldolgozása,

 • szakmai identitás meghatározása,

 • a döntési szempontok azonosítása,

 • motiváció tudatosítása, erősítése,

 • saját út, saját hang megtalálása,

 • tudatosság, következetesség növelése,

 • kavargó, szerteágazó tervek strukturálása,

 • vezető szerep azonosítása, fejlesztése,

 • régóta dédelgetett álmok megvalósítása,

 • egyéni üzleti eredményesség növelése.

"a fejünkben lakozó ellenfél sokkal félelmetesebb, mint az, aki a háló túloldalán áll."

Timothy Gallwey

A közös munka értéke ügyfeleim szerint:

 • jelenlét, figyelem,

 • emlékezet a korábban elmondottakkal kapcsolatban,

 • medertartás, csapongás kezelése,

 • gondolatok rendszerezése, átlátása,

 • tiszta kommunikáció,

 • határozottság,

 • hozzáférés az érzelmekhez,

 • kapcsolódás elfeledett igényekhez,

 • pozitív szemlélet, bátorítás, bíztatás,

 • konkrét elvihető eszközök,

 • cselekvésre ösztönzés, előrehaladás saját ügyükben,

 • gyöngédség,

 • professzionalizmus.

"Akár azt hiszed, képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz."

Henry Ford

Milyen típusú ügyfelekhez kapcsolódom könnyen?

 • Akik szeretnének több jelenlétet és tudatosságot az életükben,

 • Akik elkötelezettek saját életük minősége iránt,

 • Akik számára fontosak az őszinte kapcsolatok,

 • Akik vizuálisan tanulnak, vagy képekben gondolkodnak,

 • Akik testi érzeteiket és mozgásukat szívesen használják önreflexióra,

 • Akik keresik az önazonosság és önkifejezés legkülönfélébb módjait,

 • Akik működésmódjukat az élet kulcsterületein szintetizálni kívánják, s az egységesség megélésére törekednek.

Tegyél egy próbát! Kérj egy 30 perces ingyenes (személyes vagy online) konzultációra időpontot!

SZERVEZETEK FIGYELMÉBE

"Ahhoz, hogy a legjobbat hozzuk ki az emberekből, hinnünk kell abban, hogy a legjobb van bennük."

Sir John Whitmore

A munkatárs fejlődésén keresztül a coaching az alábbiak mentén szolgálja egy szervezet erőforrás-gazdálkodását, s azon keresztül sikerességét:

 • a felmondást fontolgatók maradnak,

 • a csökkenő fluktuáció komoly anyagi megtakarítást jelent,

 • növekszik az ügyfél-elégedettség,

 • a munkahelyi környezet pozitívan alakul, az együttműködéshez szükséges elfogadás szintje a szervezeten belül nő,

 • több okból is nő a bevétel: a döntési pozíciókban lévő vezetők energiájukat hatékonyabban használják fel, eredményesebbé válnak a munkatársak motiválásában és a feladatkiosztásban.

A coaching-tér az ügyfelet szolgálja, amihez a szervezet keretet ad - ezzel is a munkatársba fektetett bizalmát, a munkatárs fejlődésének támogatását fejezi ki és így elismeri őt.

"az alkalmazottak teljesítményében vezetőik meggyőződése tükröződik"

Sir John Whitmore

MIKOR HÍVJUNK COACHOT?

A coaching több esetben támogathatja a szervezet céljainak elérését. Akkor érdemes coach segítségét igénybe venni, ha a szervezeti vezető és a közvetlen vezető támogatja a munkatársak fejlesztését, például az utánpótlásnevelést, a munkatársak célzott, tudatos fejlesztését, egy pozícióra való felkészítést, egy feladatra való felkészülést, stb.

Mi nekem a coaching? - szubjektív megélés

Elfoglalt anyák és apák, üzletasszonyok és üzletemberek énideje.

Az én énidőm. A coach a jelenlétével időt és teret biztosít a belső monológjaim meghallásához, kihangosításához, pontosításához. Tűéles figyelem magamon. Ketten együtt nézünk engem: az arcomat, a testem rezdüléseit, a légvételemet, a gesztusaimat, a hanglejtésemet, a szavaimat, a gondolataimat, a hitemet. Elfogadást élek meg, nincs szükségem védekezésre, nem avatkozik bele a működésembe, nem akar megváltoztatni. Csodálkozás, kíváncsiság, tisztelet van a szemében. Melegséget érzek, ahogy feltöltődöm energiával. Világosság születik bennem. Rácsodálkozunk a tájra, amelyet együtt járunk be. S van célunk: én tűztem ki a térképen, hogy hova tartunk, GPS koordinátákat is kért. Pontos. De megengedő. Tudja, hogy az én térképemet csak én látom. Csak kérdez, és néha elmondja, ő mit lát. Ezért néha pontosabban tudom, hogy jó irányba megyek-e. S ha nem, megállok, változtatok. Én döntök. Az én utam. Ha találunk valami kincset, velem ünnepel. Ezért tudom, hogy ünnep van. S megtanulok újra magamnak örülni. Ha elbizonytalanodom, irányt válthatok, pontosítást és magyarázatot kér, nem kell mással fizetnem a szabadságért. Ebben a tükörben magamat is elfogadom. Mert felelős lehetek, én leszek felelős a boldogulásomért. S ennek örül. Ő is. Nekem, velem, értem, az útért, amin elkísért. S engem kitölt a hála. Élek.

VÉLEMÉNYEK

"Számomra ez a coaching folyamat egy felfelé zuhanás volt. Figyelmeddel megnagyítottad a lendületemet. Izgalmas, pontos, lényegre törő kérdéseket kaptam, amik nagyon jó időben és helyen érkeztek. Ebben a belső utazásban sokat segített, ahogy rám hangolódtál, együtt rezegtél a gondolataimmal, játékosan és egyszerre lényeglátóan voltál jelen."

Gyimesi Judit, grafikus, illusztrátor


„sok ellenérzésem, előítéletem van a coach-okkal szemben, a tanfolyamokat, tréningeket sem nagyon kedvelem, általában bezárkózom és nem vagyok túl aktív. Különösen zavar, ha a coach túlzott magabiztossága mesterkéltté és erőltetetté teszi számomra a megnyilvánulásait. Ekkor nem is igazán tudom komolyan venni.

Veled kapcsolatban egész más tapasztalataim voltak, valahogy minden olyan nagyon természetes volt, és ezért rögtön bizalmat szavaztam Neked. Úgy ereztem, hogy azt adtad, aki valójában vagy, és ez felszabadított engem is arra, hogy önmagam legyek és hozzam azt, mutassam meg azt, aki valójában vagyok. Ez segített a megnyílásban is.

Tetszett, hogy többször volt olyan feladat, amikor tulajdonképpen mi dobtuk össze a megoldást, ezzel sokkal inkább részévé váltunk a témának és a téma a sajátunk lett. A személyes példáid is nagyon sokat adtak, de tetszett, hogy amikor egy kérdésre nem tudtál választ adni, nem találtál ki egy jónak hangzó választ, hanem inkább megkérdezted, hogy mit gondolunk erről, és ettől az egész nagyon emberivé vált.

Összességében nekem amellett, hogy rengeteg hasznos és gyakorlati tanáccsal gazdagodtunk, az volt a meghatározó és pozitív élmény, hogy minden olyan nagyon természetes légkörben történt.

Szóval köszönöm!:)”

Végh Juti, projektvezető


"Professzionális, türelmes, hozzáértő coach vagy. Nem volt olyan momentum a folyamatban, amit ne szeretnék megőrizni, továbbvinni, ha mégis kiemelhetek belőle két dolgot, akkor az egyik az, hogy mennyire jó érzés, amikor a coach gyöngéd személy, mint te, ahogy voltál végig, de azért mégis határozott. A másik persze a professzionalizmusod, és a részletek iránti figyelmed inspiráló volt. Örülök, hogy rávettem magam, és megtettem. Bármikor nagyon szívesen ajánlanálak az ismerőseimnek."

G.M.


„Megmutattad, hogy hogyan hámozhatom ki a saját megoldásaimat és ezért végtelenül hálás vagyok. Nagyon jó volt azzal az érzéssel mennem a következő találkozásunkra, hogy az nem csak felesleges „kattogás” lesz, hanem előrevivő értekezés. Iránymutató kérdéseid és rövid összefoglalásaid segítettek a felhozott probléma tiszta kirajzolásában, majd pedig lehetséges irányokat mutattak a megoldások felé. Szerettem a rövid beszélgetéseket, mert könnyen össze tudtam egyeztetni a hétköznapi feladatokkal és felüdülés volt, hogy a „tettek mezejére léphettem”. Köszönöm!”

Gégöl Csenge, anya és tanár (Britannica International School)


"Nekem ez a folyamat arról szólt, hogy „magamba fektetek” pénzt, időt, energiát. Zenei hasonlattal élve a cél az volt, hogy újrahangoljam magam. Az elakadásaimon dolgoztunk, azokat a negatív gondolatokat azonosítottuk, amelyek rossz lemezként évek óta pörögnek a fejemben. Ezekre született egy pozitív változat, egy új átirat.

Izabella empatikus, jó humorú. Az a típusú ember, akinek a közelében megnyugszol, mert olyan energiát áraszt, és olyan légkört teremt. Az is fontos volt, hogy emlékeztél arra, amit mondtam, tudtál idézni. Más szavakkal, ott voltál, jelen, figyelmesen."

Éva

"Elmentem egy coachhoz, hogy egy kicsit tisztázódjon, hogy miféle munkát is akarok csinálni, és hogy feldolgozzak egy korábbi munkahelyi traumát - a folyamat végére pedig választ kaptam a kérdésemre, és szembenéztem a borzasztó emlékemmel. Számomra ez egy nagyon érdekes élmény volt, hiszen korábban, amikor pszichológushoz jártam, egy sokkal egyoldalúbb folyamatot éltem át. A coachingban a rövid folyamat alatt egészen sokféle módon közelítettük meg a kérdést, és azt hiszem ez nagyon fontos volt, mert sokat segített olyan dolgokra is “ráérezni”, amik kevesebb megközelítés bevonásával nehezebben lettek volna elérhetőek, és megfogalmazni őket biztosan nem tudtam volna, de asszociációval, térképrajzolással, introvízióval és még sorolhatnám, megfoghatóak lettek."

Kriszti

"Izabella nagyon empatikus, már az első beszélgetés alatt megtaláltuk a közös hangot. Minden találkozó során nagyon felkészült volt, fel tudta idézni a korábbi beszélgetéseink meghatározó momentumait. Lényegretörő, jól elhelyezett kérdéseket tett fel a döntő pillanatokban. A dolgok gyorsan elkezdtek rendeződni körülöttem.

Ajánlom a coachingot mindenkinek, aki változtatni szeretne az életén, de úgy érzi, hogy egyedül nem lenne elég kitartó a megvalósításban. Azoknak ajánlom, akiknek szükségük van az együtt gondolkodásra, egy külső szemlélőre, aki bizonyos időközönként számonkéri a kitűzött feladatok végrehajtását."

Zsuzsanna, személyi asszisztens, festő

"Olyan beszélgetéseken vettem részt, ahol munkáról volt szó, de mégis baráti beszélgetés hangulatában teltek az alkalmak. Számomra a coaching egy belső megismerési folyamat, amelynek során megerősödtem a saját megérzéseim elfogadásában. Izabella mindig értő figyelemmel és megértéssel hallgatta meg a problémákat. Sok hasznos anyagot kaptam tőle a coaching során, amiket most is tudok használni. Számomra hasznos volt, hogy egy szervezettől független, de mégis hozzáértő személlyel tudtam megbeszélni a felmerült nehézségeket, problémákat. Azért ajánlanám a coachingot mások számára, mert külső szemmel nézhetnek a saját munkájukra, és így sok mindent megláthatnak, ami a napi munkavégzés során fel sem tűnik.”

Viki

"Csillagászati a különbség, ahogy korábban dolgoztam coachcsal. Messze többet kaptam a folyamatban, mint amire vágytam. A beszélgetéseinkben mindig hatalmas dimenzióváltás történt. Az általam hozott témákkal dolgoztunk baráti közvetlenséggel, ugyanakkor abszolút komolyan véve az elhangzottakat és a ki nem mondott szavakat. Pont ezeknek a tudatosításában segített a coaching. Izabella úgy tükrözte vissza, amit hoztam, hogy arra én is képes lettem új nézőpontból rálátni.

A coaching megtanít felelősséget vállalni és gyakorolni az önelfogadást. Mindeközben végig egyenrangú felek maradtunk. Nem oldott meg semmit helyettem, inkább nekem való eszközöket adott. Játékos, komoly, együttérző, mikor mire van szükség.

Nekem olyan volt, mintha a saját lelkem útvesztőjében Izabella vakon kiismerné magát es rávezetett, hol találom a mécsest, a gyufát, és elkísért a magam választotta ösvényen a kijárat (vagy bejárat?) felé. Nem pszichés támogatást adott, nem üzleti tanácsadást, nem stratégiát az élethelyzeteimre, hanem az ezeket összeszövő érzelmek, gondolatok, hiedelmek mentén világított rá azokra a „vakfoltokra”, amik felett amúgy átsiklottam volna. Ő következetesen és érzékenyen ráérzett azokra a rejtett kapcsolatokra, amiket nélküle nem ismertem volna fel. Mintha életpályát építenénk. Valami nagyon hiányzó dolgot pótoltak ezek a beszélgetések.

Azoknak ajánlom, akik útmutatásra, tisztánlátásra, belső egyensúlyra, iránytűre vágynak, olyan figyelemre, aminek hatására előre nem várt lehetőségek bontakozhatnak ki."

Fórizs Bea, szenzomotoros testtudat- és mozgásfejlesztő tréner, a Mind’N’Core teljes test regeneráló program kidolgozója

“Izabella nagyon korrekt, segítőkész, magabiztos és jó humorú. Érzékenyen, nagy figyelemmel segített, és mindig őszinte volt velem a folyamat során. A beszélgetések rákényszerítettek, hogy kilépjek a komfortzónámból, és a szokásos gondolatmenetem helyett máshogy lássak bizonyos helyzeteket. Felnyitotta a szememet az értékeimre. Változatos helyszíneken tudott kizökkenteni és kézzelfogható segítő eszközt adott a kezembe útmutatóul.”

Benedek Nóra, HR Operations, Hewlett Packard

"egy nagyon nehéz élethelyzetben találkoztam Izabellával, aki sokat segített távolról, kissé eltávolodva ránézni erre a helyzetre. Izabella minden alkalommal felkészült, figyelmes és empatikus volt. Nagyon jól kezelte a sokszor levegős megközelítésemet, és kiváló érzékkel tartott a földön, miközben engedte, hogy a gondolataim elrepüljenek. Az Izabellával való ülések egyszerre adtak gyökeret és szárnyakat. Ha a coaching ilyen, akkor nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek.”

Fekete Márton, ügyvezető igazgató, Élménymarketing Kft.

Izabellával beszélgetni sokat segített abban, hogy megértsem, mi miért is történt velem. Olyan volt, mintha öt évvel idősebb énemmel találkoznék: segített meglátni az utat. A helyzetem és a választásaim megértéséből önbizalmat kaptam, s most bátrabban lépek a változás és az ismeretlen felé.

Berta József

Intenzív energiát éltem meg beszélgetésünkben, ahogy egy pillanat alatt megértést kaptam. Kikristályosodott, hogy mennyire fontos számomra a család és önnön értékeim képviselete, s büszke vagyok, hogy ezekért köveket tudok megmozgatni.

Schmalzel Henrietta

Izabellát egy workshop vezető trénereként ismertük meg, ahol egy nemzetközi kiíráson sikeresen pályázó szervezetek vezetőiként vettünk részt. A workshop tematikája nem tűnt túl izgalmasnak, csupa olyan, amivel rutinszerűen foglalkozunk évek óta. Annál meglepőbb volt, ahogy Izabella szokatlan, érdekes szempontokat vetett fel, fura feladatokra vett rá minket, beszélgettünk, vitatkoztunk, tanulságos teszteket írtunk és értékeltünk, miközben akaratlanul újragondoltunk, újrafogalmaztunk olyan jól ismert folyamatokat, fogalmakat, szerepeket, amelyekről azt hittük volna, hogy már nehéz lenne újat hallani róluk. Mindezeket jó pszichológusként, kedves, empatikus partnerként úgy "terelgette", hogy a fontosabb "igazságokat", összefüggéseket mi magunk mondtuk ki, s bizonyára ezért is éreztük a gyorsan elrohanó nap végére, hogy igazán megérte a vele töltött idő. Ha csak egyetlen mondatban kell összefoglalnom: Izabella kifejezetten jó hangulatú, konstruktív, izgalmas folyamat során vett rá minket strukturált gondolkodásra.

Azóta, ha csak mód van rá, Őt választjuk konzultánsnak, tanácsadónak fontosabb eseményeink, nagy vállalásaink, pályázati projektjeink kapcsán: nagyon jó és hatékony vele megbeszélni, átfutni a tennivalókat, feltárni nehézségeket, közösen kreatívkodni, ötletelni.

Csabai Gábor, ügyvezető igazgató, Tilos Rádió